Hoe het werkt

Downloaden de software via de website. Downloaden

Start de installatie van de software:

  • Klik op het gedownloade installatiebestand in de verkenner
  • Selecteer een gedownload installatiebestand in Windows Explorer en druk op Enter of dubbelklik op het bestand.

Bevestig de waarschuwing:

Voer het programma uit:

  • Dubbelklik op het pictogram op het bureaublad:

    or

  • Selecteer in het hoofdmenu: Start | Programma's | Recovery Toolbox for Registry | Recovery Toolbox for Registry

Klik op Advanced mode (Geavanceerd) op de eerste pagina van het programma:

Kies een registerdatabestand. Deze bestanden worden standaard opgeslagen zonder extensie in de map \Windows\System32\config\

Bekijk het herstelde registerboomdiagram en de waarden in de takken nadat het beschadigde Windows-registerbestand gelezen en geanalyseerd werd.

Kies een opslagwijze voor de herstelde registerdata:

  1. als registerbestand (zonder extensie)
  2. als .reg-bestand

Geef het doelbestand voor de herstelde data een naam: