Recovery Toolbox for Registry – Online hulp

Recovery Toolbox for Registry (Downloaden) is een eenvoudig te gebruiken tool waarmee efficiënt gecompromitteerde registerbestanden kunnen worden hersteld. We hebben de interface van het programma zo eenvoudig, clean en duidelijk mogelijk ontworpen.

Het programma kan in twee modes gebruikt worden- automatisch en geavanceerd (handmatig). Met de automatische mode kunt u het snelst gegevens herstellen uit een beschadigd registerbestand, terwijl de geavanceerde mode u meer informatie biedt over wat er precies uit het bestand hersteld wordt. U kunt op de eerste pagina van de Wizard kiezen tussen de twee verschillende modes door op de respectievelijke knop in het midden van het scherm te klikken.

U kunt uw bestand naar de ontwikkelaars van Recovery Toolbox for Registry sturen als dit onherstelbaar blijkt te zijn en het programma niet in staat is herstelbare elementen in het bestand te identificeren. Dit doet u via de Send source file (Verstuur bron bestand) optie in het hoofdmenu. Het bestand zal als bijlage aan een nieuw email bericht gehangen worden waarbij uw standaard email programma wordt gebruikt. Hierna wordt het verstuurd aan de ontwikkelaars van het programma die de inhoud van het bestand vervolgens zullen analyseren en dit handmatig zullen proberen te herstellen. Vervolgens zullen ze contact met u opnemen om het resultaat hiervan met u te bespreken. Ze zullen eveneens van deze gelegenheid gebruik maken om de herstel algoritmes van het programma te verbeteren.

Onthoud alstublieft dat het programma niet in staat is registerbestanden te herstellen van het besturingssysteem dat u op dat moment in gebruik heeft. In de automatische mode zal Recovery Toolbox for Registry uw lokale schijven doorzoeken en de registerbestanden op uw systeemschijf tonen, maar u kunt geen van deze bestanden in de lijst selecteren. Als u gegevens uit een beschadigd registerbestand wilt herstellen kunt u het beste de geavanceerde mode gebruiken en het bestand waarmee u gaat werken selecteren, of een geheugeneenheid (harde schijf, USB schijf, optische schijf, netwerk of virtuele schijf) met een beschadigd registerbestand (of bestanden) aan uw systeem koppelen en deze in de automatische mode scannen.

Afhankelijk van de samenstelling van het bestand en de snelheid van uw systeem (CPU) kunnen de diverse stappen enkele minuten in beslag nemen. Ook de analyse van de bestanden en de herstel fase kunnen met name op langzamere systemen enige tijd in beslag nemen.

Hieronder staat een gedetailleerde gebruikersgids voor beide modes. Aarzel echter niet om contact met onze support afdeling op te nemen indien u vragen heeft over het programma. Wij zullen u met alle plezier verder helpen.

De stap-voor-stap handleiding voor Recovery Toolbox for Registry

Automatische Mode:

Automatische mode. Stap 1. Selecteren van het beschadigde bestand

Om in automatische mode register gegevens te herstellen, klikt u midden op het hoofdscherm op Automatic mode (Automatische mode). Recovery Toolbox for Registry zal vervolgens een lijst aanmaken van alle schijven binnen uw systeem en als eerste uw primaire systeemschijf tonen met de paden naar de mappen die registerbestanden bevatten. Zoals eerder uitgelegd kunt u met de automatische mode niet gegevens herstellen uit uw huidige systeemregister. De respectievelijke mappen zullen dus niet geselecteerd kunnen worden. Echter, indien u een schijf aansluit op uw computer met hierop de beschadigde registerbestanden , dan kunt u deze in de automatische mode vlug vinden en herstellen.

Nadat u een map heeft geselecteerd kunt u doorgaan naar de volgende stap door op de Next (Volgende) knop te klikken. Het programma vraagt vervolgens om bevestiging en zal hierna de volgende pagina van de herstel Wizard laden.

Automatische mode. Stap 2. Analyse van het bestand en gegevensherstel

Deze herstelstap van de Wizard is volledig geautomatiseerd. Recovery Toolbox for Registry zal automatisch een back-up kopie van bron registerbestand aanmaken en deze als volgt onder een nieuwe naam opslaan: [file_name]_back-up_YYYYMMDD_HHMMSS. Bijvoorbeeld: als de naam van uw registerbestand system (systeem) is, en de back-up vond plaats op 9 april 9, 2010 om 11:22:34 AM, dan zal de back-up kopie system_back-up_20100409_110234 genoemd worden. Hierna zal het programma de structuur van het registerbestand analyseren, alle beschikbare keys en parameters scannen en deze opslaan in het nieuwe system (systeem) bestand. Afhankelijk van de complexiteit en grootte van het te herstellen bestand en de snelheid van uw computer kan dit proces enige minuten in beslag nemen. Dit is de laatste stap van het herstel proces in de automatische mode. U kunt het programma verlaten door op Exit (Afsluiten) te klikken of terug gaan naar de bestandselectie door op de Back (Terug) knop te klikken.

Geavanceerde mode. Stap 1. Selecteren van het beschadigde bestand

In de eerste stap van de Wizard kunt u het beschadigde bestand selecteren van waaruit u gegevens wilt herstellen. Dit kan op de volgende manieren gedaan worden:

  1. Door de volledige naam en het pad in het veld specificeren dat zich in het midden van het programmascherm bevindt;
  2. Door het standaard dialoogvenster te gebruiken dat via een icoontje rechts naast het veld te openen is;
  3. Door de bestanden die u in het verleden heeft gebruikt te selecteren uit de keuzelijst. Deze kan geopend worden door aan de rechterkant van het veld te klikken op de knop met het pijltje naar beneden.

Als u eenmaal het te herstellen bestand heeft geselecteerd gaat u door naar de volgende stap door op de Analyze (Analyseer) knop onderaan het programmascherm te klikken. Het programma vraagt vervolgens om bevestiging en zal hierna de volgende pagina laden.

Geavanceerde mode. Stap 2. Controleren en opslaan van de herstelde gegevens

Dit is de tweede en gelijk laatste stap in het herstel proces. Recovery Toolbox for Registry zal eerst de inhoud van het bestand analyseren en dit kan enige tijd in beslag nemen. Zodra de keys en paramaters geïdentificeerd zijn toont het programma deze in een boomstructuur. U kunt naast de interne structuur van het bestand te bekijken eveneens de Show service information (Toon service informatie) optie inschakelen waarmee het programma low-level informatie van het geselecteerde element rechtsonder in het scherm toont.

Indien u tevreden bent met de herstel resultaten, klikt u op Save (Opslaan) om in het standaard Windows dialoogvenster de naam en de locatie van het output bestand te selecteren en het bestand op een veilige locatie op te slaan.

Hiermee bent u aangekomen bij het einde van de handmatige herstel procedure. Klik op de Back (Terug) knop om terug te gaan naar bestandselectie indien u gegevens uit een ander bestand wilt herstellen.

Zoals u heeft gemerkt is het programma eenvoudig in gebruik. Aarzel echter niet contact met onze support afdeling op te nemen indien u problemen heeft met Recovery Toolbox for Registry.